Inne metody instalacji Rusta

Którego instalatora powinieneś użyć?

Rust działa na wielu platformach oraz jest wiele sposobów instalacji Rusta. Jeżeli chcesz zainstalować Rusta w najprostszy, polecany sposób to kieruj się instrukcjami na głównej stronie instalacji.

Tamta strona opisuje instalację za pomocą rustup: narzędzia, które zarządza wieloma zestawami narzędzi Rusta w konsekwentny sposób na wszystkich platformach wspieranych przez Rusta. Czemu ktoś może nie chcieć zainstalować używając tych instrukcji?

Platformy obsługiwane przez Rusta są podzielone na trzy rodzaje, które mają dużo wspólnego z dostępnymi metodami instalacji: w ogólności, projekt Rust dostarcza wydań binarnych dla wszystkich platform rodzaju 1 oraz rodzaju 2 oraz są one możliwe do zainstalowania przy pomocy rustup. Niektóre platformy rodzaju 2 mają dostępną tylko standardową bibliotekę, bez kompilatora; a więc są one jedynie celami kompilacji skrośnej; kod w Ruście może być uruchomiony na tych platformach, ale nie sam kompilator. Takie cele mogą być zainstalowane za pomocą komendy rustup target add.

Inne sposoby instalacji rustup

Sposób instalacji rustup zależy od platformy:

rustup-init może być skonfigurowane interaktywnie. Dodatkowo, wszystkie opcje mogą być kontrolowane przez argumenty linii poleceń, które mogą być przekazane przez skrypt konsolowy. Dodaj --help do uruchomienia rustup-init, jak poniżej, aby wyświetlić argumenty akceptowane przez rustup-init:

curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh -s -- --help

Jeżeli wolisz nie używać tego skryptu, pobierz bezpośrednio rustup-init dla twojej platformy:

aarch64-unknown-linux-gnu arm-unknown-linux-gnueabi arm-unknown-linux-gnueabihf i686-apple-darwin i686-pc-windows-gnu i686-pc-windows-msvc i686-unknown-linux-gnu mips-unknown-linux-gnu mipsel-unknown-linux-gnu mips64-unknown-linux-gnuabi64 mips64el-unknown-linux-gnuabi64
powerpc-unknown-linux-gnu powerpc64-unknown-linux-gnu powerpc64le-unknown-linux-gnu x86_64-apple-darwin x86_64-pc-windows-gnu x86_64-pc-windows-msvc x86_64-unknown-freebsd x86_64-unknown-linux-gnu x86_64-unknown-netbsd

Samodzielne instalatory

Oficjalne samodzielne instalatory Rusta zawierają pojedyncze wydanie Rusta i nadają się do instalacji offline. Występują w trzech formatach: archiwa tar (rozszerzenie .tar.gz), działające na systemach Uniksowych, instalatory Windowsowe (.msi), oraz instalatory Mac (.pkg). Te instalatory zawierają rustc, cargo, rustdoc, standardową bibliotekę oraz standardową dokumentację, ale w przeciwieństwie do rustup, nie dają dostępu do dodatkowych celów kompilacji skrośnej.

Najczęstsze powody, aby ich użyć to:

Każda z tych binarek jest podpisana z użyciem klucza GPG Rusta (dostępnego na keybase.io) przez infrastrukturę budującą Rusta za pomocą GPG. Pliki .asc w tabelach poniżej to sygnatury.

Poprzednie wydania można znaleźć w archiwum.

Stable (1.29.2)

aarch64-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
arm-unknown-linux-gnueabi .tar.gz .asc
arm-unknown-linux-gnueabihf .tar.gz .asc
i686-apple-darwin .tar.gz .asc
i686-apple-darwin .pkg .asc
i686-pc-windows-gnu .tar.gz .asc
i686-pc-windows-gnu .msi .asc
i686-pc-windows-msvc .tar.gz .asc
i686-pc-windows-msvc .msi .asc
i686-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
mips-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
mipsel-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
mips64-unknown-linux-gnuabi64 .tar.gz .asc
mips64el-unknown-linux-gnuabi64 .tar.gz .asc
powerpc-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
powerpc64-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
powerpc64le-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
s390x-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
x86_64-apple-darwin .tar.gz .asc
x86_64-apple-darwin .pkg .asc
x86_64-pc-windows-gnu .tar.gz .asc
x86_64-pc-windows-gnu .msi .asc
x86_64-pc-windows-msvc .tar.gz .asc
x86_64-pc-windows-msvc .msi .asc
x86_64-unknown-freebsd .tar.gz .asc
x86_64-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
x86_64-unknown-netbsd .tar.gz .asc

Beta (1.30)

aarch64-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
arm-unknown-linux-gnueabi .tar.gz .asc
arm-unknown-linux-gnueabihf .tar.gz .asc
i686-apple-darwin .tar.gz .asc
i686-apple-darwin .pkg .asc
i686-pc-windows-gnu .tar.gz .asc
i686-pc-windows-gnu .msi .asc
i686-pc-windows-msvc .tar.gz .asc
i686-pc-windows-msvc .msi .asc
i686-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
mips-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
mipsel-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
mips64-unknown-linux-gnuabi64 .tar.gz .asc
powerpc-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
powerpc64-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
powerpc64le-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
s390x-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
x86_64-apple-darwin .tar.gz .asc
x86_64-apple-darwin .pkg .asc
x86_64-pc-windows-gnu .tar.gz .asc
x86_64-pc-windows-gnu .msi .asc
x86_64-pc-windows-msvc .tar.gz .asc
x86_64-pc-windows-msvc .msi .asc
x86_64-unknown-freebsd .tar.gz .asc
x86_64-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
x86_64-unknown-netbsd .tar.gz .asc

Nightly (1.31)

aarch64-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
arm-unknown-linux-gnueabi .tar.gz .asc
arm-unknown-linux-gnueabihf .tar.gz .asc
i686-apple-darwin .tar.gz .asc
i686-apple-darwin .pkg .asc
i686-pc-windows-gnu .tar.gz .asc
i686-pc-windows-gnu .msi .asc
i686-pc-windows-msvc .tar.gz .asc
i686-pc-windows-msvc .msi .asc
i686-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
mips-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
mipsel-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
mips64-unknown-linux-gnuabi64 .tar.gz .asc
mips64el-unknown-linux-gnuabi64 .tar.gz .asc
powerpc-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
powerpc64-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
powerpc64le-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
s390x-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
x86_64-apple-darwin .tar.gz .asc
x86_64-apple-darwin .pkg .asc
x86_64-pc-windows-gnu .tar.gz .asc
x86_64-pc-windows-gnu .msi .asc
x86_64-pc-windows-msvc .tar.gz .asc
x86_64-pc-windows-msvc .msi .asc
x86_64-unknown-freebsd .tar.gz .asc
x86_64-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
x86_64-unknown-netbsd .tar.gz .asc

Kod źródłowy

Stable .tar.gz .asc
Beta .tar.gz .asc
Nightly .tar.gz .asc