Att Bidra till Rust — Verktyg, IDEs och Infrastruktur

Verktyg spelar en väldigt stor roll i ett programmeringsspråks framgång, och det finns en hel del kvar att implementera. Ett stort fokus i Rust-utveckling är nu att förbättra IDE-upplevelsen. Där i ingår arbete genom hela Rusts stack från kompilatorn själv till din favorit-IDE. Följ länken för mer information.

Både Cargo, Rusts pakethanterare och Rustdoc, Rusts dokumentationsgenerator, saknar utvecklare trots att de är funktionella. Rustdoc har många öppna problem (issues) märkta med etiketten A-rustdoc i huvudrepot. De är för det mesta buggar och att bidra handlar om att fixa en bugg och att skicka in en pull request. Cargo har sitt egna repo och problem/issues. De som är intresserade av att bidra kan introducera sig själva i kanalen #cargo.

Medan Rust kan köras både under debuggers gdb och lldb med begränsad framgång finns det fortfarande många fall där debugging inte fungerar som förväntat. Issues/problem för dessa sorterar under etiketten A-debuginfo.

För idéer till fler verktygsprojekt att bidra till, se awesome-rust.

Det finns ofta flera intressanta verktygsprojekt som bara väntar på att rätt personer ska dyka upp och implementera dem. Diskutera med andra Rust-verktygsentusiaster i #rust-tools.