Andra Installationssätt för Rust

Vilka installation ska du använda?

Rust kan köras på många olika plattformar, och det finns många sätt att installera Rust på. Det enklaste och rekommenderade sättet att installera Rust på hittar du här.

Den här sidan beskriver installation via rustup, ett verktyg som hanterar flera Rust toolchains på ett konsekvent sätt på alla plattformar Rust stödjer. Varför skulle man inte vilja installera med hjälp av dessa instruktioner?

Rusts plattformsstöd definieras i tre nivåer vilket nära motsvarar de tillgängliga installationsmetoderna: i allmänhet tillhandahåller Rust-projektet byggda binärer för alla plattformar i nivå 1 och nivå 2, och de kan alla installeras via rustup.

Vissa nivå 2-plattformar har dock bara standardbiblioteket tillgängligt, inte kompilatorn själv; det vill säga att de är endast mål för kross-kompilering. Rust-kod kan köras på dessa plattformar, men de kan inte köra kompilatorn själv. Sådana mål kan installeras med kommandot rustup target add.

Andra sätt att installera rustup

Hur man installerar rustup skiljer sig mellan olika plattformar:

rustup-init kan konfigureras interaktivt, och alla alternativ kan dessutom kontrolleras av kommandoradsargument som kan skickas genom shell-scriptet. Skicka med --help till rustup-init för att visa argumenten som rustup-init accepterar:

curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh -s -- --help

Om du föredrar att inte använda shell-scriptet kan du direkt ladda ner rustup-init för din plattform:

aarch64-unknown-linux-gnu arm-unknown-linux-gnueabi arm-unknown-linux-gnueabihf i686-apple-darwin i686-pc-windows-gnu i686-pc-windows-msvc i686-unknown-linux-gnu mips-unknown-linux-gnu mipsel-unknown-linux-gnu mips64-unknown-linux-gnuabi64 mips64el-unknown-linux-gnuabi64
powerpc-unknown-linux-gnu powerpc64-unknown-linux-gnu powerpc64le-unknown-linux-gnu x86_64-apple-darwin x86_64-pc-windows-gnu x86_64-pc-windows-msvc x86_64-unknown-freebsd x86_64-unknown-linux-gnu x86_64-unknown-netbsd

Fristående installationer

De officiella fristående Rust installationerna innehåller en enda utgåva av Rust och är lämpliga för offlineinstallationer. De finns i tre former: tarballs (filändelse .tar.gz), som fungerar i alla unix-liknande miljöer, Windows-installationer ( .msi) och macOS-installationer (.pkg). Dessa installationer levereras med: rustc, cargo, rustdoc, standardbiblioteket och standarddokumentationen, men ger inte tillgång till ytterligare cross-targets som rustup gör.

De vanligaste anledningarna till att använda dessa är:

Var och en av dessa binärer är signerad med Rusts signeringsnyckel, som är tillgänglig på keybase.io, av “Rust build infrastructure”, med GPG. I tabellerna nedan är .asc-filerna signaturerna.

Tidigare utgåvor finns i arkiv.

Stable (1.29.2)

aarch64-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
arm-unknown-linux-gnueabi .tar.gz .asc
arm-unknown-linux-gnueabihf .tar.gz .asc
i686-apple-darwin .tar.gz .asc
i686-apple-darwin .pkg .asc
i686-pc-windows-gnu .tar.gz .asc
i686-pc-windows-gnu .msi .asc
i686-pc-windows-msvc .tar.gz .asc
i686-pc-windows-msvc .msi .asc
i686-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
mips-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
mipsel-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
mips64-unknown-linux-gnuabi64 .tar.gz .asc
mips64el-unknown-linux-gnuabi64 .tar.gz .asc
powerpc-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
powerpc64-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
powerpc64le-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
s390x-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
x86_64-apple-darwin .tar.gz .asc
x86_64-apple-darwin .pkg .asc
x86_64-pc-windows-gnu .tar.gz .asc
x86_64-pc-windows-gnu .msi .asc
x86_64-pc-windows-msvc .tar.gz .asc
x86_64-pc-windows-msvc .msi .asc
x86_64-unknown-freebsd .tar.gz .asc
x86_64-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
x86_64-unknown-netbsd .tar.gz .asc

Beta (1.30)

aarch64-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
arm-unknown-linux-gnueabi .tar.gz .asc
arm-unknown-linux-gnueabihf .tar.gz .asc
i686-apple-darwin .tar.gz .asc
i686-apple-darwin .pkg .asc
i686-pc-windows-gnu .tar.gz .asc
i686-pc-windows-gnu .msi .asc
i686-pc-windows-msvc .tar.gz .asc
i686-pc-windows-msvc .msi .asc
i686-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
mips-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
mipsel-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
mips64-unknown-linux-gnuabi64 .tar.gz .asc
powerpc-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
powerpc64-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
powerpc64le-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
s390x-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
x86_64-apple-darwin .tar.gz .asc
x86_64-apple-darwin .pkg .asc
x86_64-pc-windows-gnu .tar.gz .asc
x86_64-pc-windows-gnu .msi .asc
x86_64-pc-windows-msvc .tar.gz .asc
x86_64-pc-windows-msvc .msi .asc
x86_64-unknown-freebsd .tar.gz .asc
x86_64-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
x86_64-unknown-netbsd .tar.gz .asc

Nightly (1.31)

aarch64-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
arm-unknown-linux-gnueabi .tar.gz .asc
arm-unknown-linux-gnueabihf .tar.gz .asc
i686-apple-darwin .tar.gz .asc
i686-apple-darwin .pkg .asc
i686-pc-windows-gnu .tar.gz .asc
i686-pc-windows-gnu .msi .asc
i686-pc-windows-msvc .tar.gz .asc
i686-pc-windows-msvc .msi .asc
i686-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
mips-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
mipsel-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
mips64-unknown-linux-gnuabi64 .tar.gz .asc
mips64el-unknown-linux-gnuabi64 .tar.gz .asc
powerpc-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
powerpc64-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
powerpc64le-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
s390x-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
x86_64-apple-darwin .tar.gz .asc
x86_64-apple-darwin .pkg .asc
x86_64-pc-windows-gnu .tar.gz .asc
x86_64-pc-windows-gnu .msi .asc
x86_64-pc-windows-msvc .tar.gz .asc
x86_64-pc-windows-msvc .msi .asc
x86_64-unknown-freebsd .tar.gz .asc
x86_64-unknown-linux-gnu .tar.gz .asc
x86_64-unknown-netbsd .tar.gz .asc

Källkod

Stabil .tar.gz .asc
Beta .tar.gz .asc
Nattlig .tar.gz .asc