Altyapı ekibi

Rust projesini destekleyen altyapılar: sürekli entegrasyon, sürümler, botlar, metrikler

Üyeler

Pietro Albini

Pietro Albini

GitHub: pietroalbini
Ekip lideri
Jan David Nose

Jan David Nose

GitHub: jdno
Joshua Nelson

Joshua Nelson

GitHub: jyn514
kennytm

kennytm

GitHub: kennytm
Mark Rousskov

Mark Rousskov

GitHub: Mark-Simulacrum
Ryan Levick

Ryan Levick

GitHub: rylev
Jake Goulding

Jake Goulding

GitHub: shepmaster

Emekliler

Ayrıca tüm geçmiş üyelere paha biçilmez katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyoruz!

Aidan Hobson Sayers
GitHub: aidanhs
Ashley Williams
GitHub: ashleygwilliams
Nell Shamrell-Harrington
GitHub: nellshamrell
Sage Griffin
GitHub: sgrif

Bootstrap team

Maintaining and improving the build system for rust-lang/rust

Üyeler

Joshua Nelson

Joshua Nelson

GitHub: jyn514
Ekip lideri
Mark Rousskov

Mark Rousskov

GitHub: Mark-Simulacrum
Ekip lideri
Albert Larsan

Albert Larsan

GitHub: albertlarsan68
Jamie Hill-Daniel

Jamie Hill-Daniel

GitHub: clubby789
Onur Özkan

Onur Özkan

GitHub: ozkanonur