Başlarken

Hızlıca bir Rust geliştirme ortamı oluşturun ve küçük bir uygulama yazın!

Rust'ı Kurmak

Rust'ı çevrimiçi olarak Rust Oyun Alanı'nda bilgisayarınıza herhangi bir şey yüklemeden deneyebilirsiniz.

Rust'ı kurulum yapmadan deneyin

Rustup: Rust yükleyicisi ve sürüm yönetim aracı

Rust'ı yüklemenin en iyi yolu Rustup isimli bi araçtan geçer. Rustup, aynı zamanda sürüm yönetim aracıdır.

Görünüşe bakılırsa macOS, Linux veya Unix tabanlı bir işletim sistemi kullanıyorsunuz. Rustup'ı indirmek ve Rust'ı yüklemek için uçbiriminizde şunları çalıştırın ve daha sonra ekranınıza gelen talimatları izleyin.

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh

It looks like you’re running Windows. To start using Rust, download the installer, then run the program and follow the onscreen instructions. You may need to install the Visual Studio C++ Build tools when prompted to do so. If you are not on Windows see "Other Installation Methods".

Windows için Linux Altsistemi

Eğer Windows için Linux Altsistemi kullanıcısıysanız Rust'ı yüklemek için uçbiriminizde şunları çalıştırın ve ardından ekrandaki talimatları izleyin.

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh

Rust, Windows'ta, Linux'ta, macOS'ta, FreeBSD'de ve NetBSD'de çalışır. Eğer bu platformlardan birisini kullanıyorsanız ve bunu görüyorsanız lütfen aşağıdaki değerlerle birlikte sorunu bildirin.

navigator.platform: MacIntel
navigator.appVersion: 5.0 (Macintosh)

Bir sorun bildirin

Eğer Unix kullanıyorsanız Rust'ı yüklemek için
uçbiriminizde şunları çalıştırın. Ardından ekrandaki talimatları izleyin.

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh

Eğer Windows kullanıyorsanız
rustup-init.exe'yi indirin ve çalıştırın. Ardından ekrandaki talimatları izleyin.

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh

Eğer Windows kullanıyorsanız
rustup-init.exe'yi indirin ve çalıştırın. Ardından ekrandaki talimatları izleyin.


Rust güncel mi?

Rust sıkça güncellenir. Eğer Rustup'ı bir süre önce kurduysanız büyük bir ihtimalle eski bir Rust sürümü kullanıyorsunuzdur. Rust'ın en yeni sürümünü kullanmak için rustup update komutunu kullanın.


Kurulum hakkında daha fazla öğren

Cargo: Rust yapı aracı ve paket yöneticisi

Rustup'ı yüklediğinizde, Cargo olarak da bilinen Rust yapım aracı ve paket yöneticisinin de en son kararlı sürümünü yükleyeceksiniz. Cargo'nun on parmağında on marifet:

 • projenizi cargo build ile yapın
 • projenizi cargo run ile çalıştırın
 • projenizi cargo test ile test edin
 • cargo doc ile projeniz için belgelendirmeler üretin
 • cargo publish ile crates.io'ya bir kütüphane yayınlayın

Rust ve Cargo'nun yüklenip yüklenmediğini görmek için bu komutu tercih ettiğiniz uçbirimde deneyebilirsiniz:

cargo --version

Cargo Kitabını Oku

Diğer araçlar

Rust desteği birçok düzenleyicide mevcut:

Yeni bir proje oluşturmak

Haydi yeni Rust geliştirme ortamımızla küçük bir uygulama yazalım. Başlamak için, Cargo'nun bizim için yeni bir proje oluşturmasını sağlayacağız. Tercih ettiğiniz uçbiriminizde bu kodları çalıştırabilirsiniz:

cargo new hello-rust

Bu hello-rust adı altında yeni bir dizinde şu dosyaları üretecektir:

hello-rust
|- Cargo.toml
|- src
 |- main.rs

Cargo.toml, Rust için manifesto dosyasıdır. Burası projenizin metaverisini sakladığınız yer olmakla birlikte, bağımlılıkların da belirtildiği yerdir.

Uygulama kodunuzun bulunduğu yer ise src/main.rs'dir.


cargo new, bizim için yeni bir "Merhaba, dünya!" projesi oluşturur! Bu programı yeni bir dizine taşıyıp, aşağıdaki kodla uçbirimimizde çalıştırabiliriz:

cargo run

Uçbiriminizde şu çıktıyı almanız gerekmektedir:

$ cargo run
  Compiling hello-rust v0.1.0 (/Users/ag_dubs/rust/hello-rust)
  Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.34s
   Running `target/debug/hello-rust`
Hello, world!

Bağımlılıkları eklemek

Hadi uygulamamıza yeni bir bağımlılık ekleyelim. Rust'ın paket kayıt defteri olan crates.io'da çeşitli kütüphaneler bulabilirsiniz. Bu paketlere, Rust'ta "crate" denir.

Bu projede, ferris-says adında bir bağımlılık kullanacağız.

Cargo.toml dosyamıza crate sayfasından aldığımız bilgiyi ekleyeceğiz:

[dependencies]
ferris-says = "0.3.1"

Şimdi bunu çalıştırabiliriz:

cargo build

...ve Cargo bizim için bağımlılıklarımızı yükleyecektir.

Bu komutu çalıştırmak bizim için Cargo.lock adında yeni bir dosya oluşturdu. Bu dosya, yerel olarak kullandığımız bağımlılıklarımızın tam ve doğru sürümlerini günlüktür.

Bu bağımlılığı kullanmak için, main.rs dosyasını açıp içindeki her şeyi silip (bu sadece bir başka örnek) şu satırı ekleyebiliriz:

use ferris_says::say;

Bu satır, artık ferris-says crateinin dışa aktardığı say fonksiyonunu kullanabiliriz demek oluyor.

Küçük bir Rust uygulaması

Hadi şimdi de yeni bağımlılığımız ile küçük bir uygulama yazalım. main.rs'imize şu kodları ekleyin:

use ferris_says::say; // from the previous step
use std::io::{stdout, BufWriter};

fn main() {
  let stdout = stdout();
  let message = String::from("Hello fellow Rustaceans!");
  let width = message.chars().count();

  let mut writer = BufWriter::new(stdout.lock());
  say(&message, width, &mut writer).unwrap();
}

Kaydettikten sonra şunu yazarak uygulamamızı çalıştırabiliriz:

cargo run

Her şeyin iyi gittiğini varsayarsak uygulamanızın ekrana şunu yazdırdığını görmelisiniz:

 __________________________
< Hello fellow Rustaceans! >
 --------------------------
    \
     \
      _~^~^~_
    \) / o o \ (/
     '_  -  _'
     / '-----' \

Daha fazla bilgi edinin!

Artık sen de bir Rustacean'sın! Hoş geldin! Seni aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Hazır olduğunda Rust macerana devam etmen için sana yardım edecek bir sürü kitap bulabileceğin Öğren sayfamıza uğra.

daha fazla bilgi edinin!

Bu yengeç de kim, Ferris?

Ferris, Rust topluluğunun resmi olmayan maskotudur. Birçok Rust programcısı "crustacean" ile kelime oyunu yapar ve kendisine "Rustacean" der.

Ferris, İngilizcedeki “ferrous” (demir ile alakalı) sıfatının azıcık değiştirilmesiyle meydana gelmiştir. Pas, demirin üzerinde sıklıkla oluştuğu için bu, maskotumuzun ismi için eğlenceli bir hikâye gibi gözüküyor.

rustacean.net'e girip daha fazla Ferris resmi bulabilirsiniz. Ferris'in aceleyle bir taraftan diğer tarafa koşmasının GIF'i