Rust to systemowy język programowania, który jest niesamowicie szybki, zapobiega naruszeniom pamięci oraz gwarantuje bezpieczeństwo wątków.
Zobacz, kto używa Rusta.

Zainstaluj Rust 1.16.0
16 March 2017

Zawiera

// Ten kod można edytować oraz uruchomić! fn main() { // Prosty kalkulator dla liczb całkowitych: // `+` lub `-` oznacza dodanie lub odjęcie 1 // `*` lub `/` oznacza pomnożenie lub podzielenie przez 2 let program = "+ + * - /"; let mut accumulator = 0; for token in program.chars() { match token { '+' => accumulator += 1, '-' => accumulator -= 1, '*' => accumulator *= 2, '/' => accumulator /= 2, _ => { /* ignoruj wszystkie pozostałe znaki */ } } } println!("Program \"{}\" wylicza wartość {}", program, accumulator); }
fn main() {
// Prosty kalkulator dla liczb całkowitych:
// `+` lub `-` oznacza dodanie lub odjęcie 1
// `*` lub `/` oznacza pomnożenie lub podzielenie przez 2

let program = "+ + * - /";
let mut accumulator = 0;

for token in program.chars() {
match token {
  '+' => accumulator += 1,
  '-' => accumulator -= 1,
  '*' => accumulator *= 2,
  '/' => accumulator /= 2,
  _ => { /* ignoruj wszystkie pozostałe znaki */ }
}
}

println!("Program \"{}\" wylicza wartość {}",
  program, accumulator);
}
// Ten kod można edytować oraz uruchomić! fn main() { // Prosty kalkulator dla liczb całkowitych: // `+` lub `-` oznacza dodanie lub odjęcie 1 // `*` lub `/` oznacza pomnożenie lub podzielenie przez 2 let program = "+ + * - /"; let mut accumulator = 0; for token in program.chars() { match token { '+' => accumulator += 1, '-' => accumulator -= 1, '*' => accumulator *= 2, '/' => accumulator /= 2, _ => { /* ignoruj wszystkie pozostałe znaki */ } } } println!("Program \"{}\" wylicza wartość {}", program, accumulator); }